Fotohart | Privacy

Privacy

  • De persoonsgegevens zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld. 
  • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, huisadres en telefoonnummer nodig om uw bestelling zo goed mogelijk uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden
  • Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  • Iedereen die zijn/haar identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en op verbetering of verwijdering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek.